Văn phòng luật ST Hanoi nỗ lực nâng cao tình hữu nghị và hợp tác phát triển sản phẩm nông nghiệp Việt Nam - Thái Lan